Privacyreglement van ELF

Dit privacyreglement beschrijft hoe ELF omgaat met de gegevens van deelnemers. ELF maakt voor elke deelnemer een begeleidingsplan. Dat doet de coördinator samen met een ontwikkelingspsycholoog op basis van de intake. In het begeleidingsplan staan de gegevens die we nodig hebben om de deelnemer* optimaal te kunnen begeleiden.
*Hierna kan voor deelnemer ook ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger worden gelezen.

Gegevens

ELF legt de volgende gegevens vast van een deelnemer:
• Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
• Medische gegevens (minimaal): diagnose beperking, ziekteverschijnselen, medicijnverstrekking
• Interesses en doelen: met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer

Toestemming

ELF verstrekt nooit gegevens van deelnemers aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn. We winnen ook geen informatie in over een deelnemer zonder zijn toestemming.

Rechten deelnemer

Elke deelnemer heeft het recht het eigen begeleidingsplan in te zien of bepaalde gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Vraag de coördinator voor het eventueel wijzigen of verwijderen van gegevens.

Toegang tot gegevens

Het begeleidingsplan wordt bewaard in een afgesloten ruimte. Die ruimte is alleen toegankelijk voor de voorzitter, coördinator en begeleiders van ELF. Alleen de coördinator mag het begeleidingsplan wijzigen.

Foto- en videobeelden

We maken foto’s en video’s en delen deze beelden met de deelnemers en thuisblijvers via de nieuwsbrief, website en Facebook-pagina. Ook gebruiken we beelden voor het promoten van ELF. Tijdens het intakegesprek vraagt de coördinator toestemming van de deelnemer.

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten