Ouders

ELF, met een ‘verstandige’ beperking

ELF onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een uniek, gevarieerd pakket dagactiviteiten aan te bieden. Dat doen we tijdens logeerweekenden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Uw zoon of dochter heeft een superleuke, korte vakantie. En u heeft even tijd voor andere dingen dan zorg.
ELF staat voor:

De E van Expertise

De eerste letter van onze naam staat eigenlijk voor kwaliteit. Kwaliteit in de zin van deskundige en professionele begeleiding. Dat geldt enerzijds voor ons team van vaste medewerkers. Er zijn meestal 2 begeleiders en 2 vrijwilligers op de groep. Anderzijds geldt het ook voor onze dagactiviteiten, omdat die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers.
Ons team voorstellen

Voor de dagactiviteiten huren we professionele activiteitenbegeleiders in. Een aantal zijn vaste bekenden. Zo werken we samen met gekwalificeerde vakmensen op het gebied van buitenactiviteiten, sport, weerbaarheid, muziek, dans, schilderen, theater en koken. Om er maar een paar te noemen.
Meer over onze dagactiviteiten

De L van Logeercentrum

De tweede letter staat voor logeren. ELF organiseert zo’n 10 logeerweekenden per jaar. We begrijpen dat logeren spannend kan zijn. Nieuwe deelnemers kunnen langzaam wennen. Logeren bij ELF is leerzaam èn leuk. We bieden een omgeving waarin onze deelnemers zich veilig en vertrouwd voelen. ELF is al gauw een tweede thuis.
Meer over logeren

De F van Friesland

De derde en laatste letter van ELF staat voor Friesland. Daar zijn we gevestigd en de meeste deelnemers komen ook uit Friesland. In Eernewoude hebben we een schitterende locatie met goede faciliteiten en heel veel mogelijkheden.
Meer over locatie en verblijf

Aanpak van liefdevolle duidelijkheid

Bij ELF stimuleren we elke deelnemer om mee te doen, maar niks moet. De activiteiten dragen bij aan ontdekken wie je bent, wat je kunt en daar trots op zijn. En die ontwikkeling gaat bij ELF hand in hand met ontspanning. Natuurlijk gelden er regels, maar onze aanpak is altijd positief. Dat noemen wij liefdevolle duidelijkheid. Zo ontdekken onze deelnemers stap voor stap hun mogelijkheden. Het is fantastisch om te zien hoe ze elkaar spontaan helpen en vriendschappen sluiten. ELF is echt hun club.
Meer over ons beleid

Aanmelden bij ELF

Als u uw zoon of dochter aanmeldt bij ELF, vult u een intakeformulier in. Vervolgens maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Op basis van de intake maakt onze coördinator samen met een ontwikkelingspsycholoog een persoonlijk begeleidingsplan voor de deelnemer. Wilt u meer weten en overleggen over deelname? Neem dan contact op met de coördinator bij ELF, tel. 06-12957089.

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten