Kosten en vergoeding

ELF-deelnemers vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ). De kosten van ELF kunnen worden vergoed uit het persoonsgebonden budget (PGB). Hieronder staan onze tarieven voor de logeeractiviteiten en het uurtarief voor het PGB per 1 januari 2023.

De kosten van de logeeractiviteiten:

Logeerweekend, 2 etmalen

1 etmaal logeren

Uurtarief voor PGB
€ 491,04

€ 245,52

€  10,23
  

Voor een lang weekend of midweek zijn de kosten naar rato.

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten