Kosten en vergoeding

ELF-deelnemers vallen onder de wet langdurige zorg (WLZ) of hebben een indicatie van de gemeente. Deelnemers jonger dan 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Vanaf 18 jaar geldt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Meestal kunnen de kosten van ELF worden vergoed uit het persoonsgebonden budget (PGB) of de zorg in natura (ZIN) van de deelnemer. Hieronder staan onze tarieven voor de logeeractiviteiten en het uurtarief voor het PGB per 1 januari 2021.

De kosten van de logeeractiviteiten:

Logeerweekend met 2 nachten

€ 463,00

2 dagen met 1 nacht logeren

€ 370,40

1 dag met 1 nacht logeren (etmaal)

€ 231,50

1 dag, vertrek na avondmaaltijd

€ 185,20

1 dag, vertrek voor avondmaaltijd

€ 138,90

Uurtarief voor PGB

€   23,15

Voor een lang weekend of midweek zijn de kosten naar rato.

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten