Over ELF

Stichting ELF in het kort

ELF staat voor Expertise- en Logeercentrum Friesland. Al 10 jaar organiseert ELF logeerweekenden en dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Ongeacht leeftijd of beperking. Onze vaste groep deelnemers varieert momenteel in leeftijd van 7 tot 40 jaar.
Kijk wat we allemaal doen

Kwaliteit tegen reële kosten

ELF is een stichting zonder winstoogmerk. We bieden betaalbare kwaliteit. Gelukkig kunnen we rekenen op veel enthousiaste vrijwilligers. Voor de begeleiding van de groep en de activiteiten huren we gekwalificeerde professionals in. En er zijn natuurlijk kosten voor accommodatie, eten en drinken. Extra inkomsten (van sponsors) gaan volledig naar de activiteiten voor onze deelnemers.
Meer over kosten en vergoeding

Waarborg kwaliteit

Stichting ELF mag het predicaat ANBI voeren en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling.
ELF heeft ook een WTZI-erkenning (Wet Toelating Zorginstellingen) en is aangesloten bij BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg).

Missie – wat ELF wil bereiken

Bij ELF stimuleren we mensen met een verstandelijke beperking om een eigen identiteit te ontwikkelen. Op hun eigen, unieke manier leren ze omgaan met zichzelf, anderen en de maatschappij. Deelnemers worden zich bewust van hun sterke kanten, zijn trots op zichzelf en ontdekken welke mogelijkheden ze hebben zodat ze daar actief mee aan de slag kunnen gaan.

Visie – onze kijk op activiteiten

We proberen ons doel te bereiken met een aanvullend en onderscheidend aanbod aan kwalitatieve en educatieve activiteiten. We hanteren daarbij verschillende invalshoeken: sport, creativiteit, gezondheid, omgaan met geld, computers of internet, seksuele voorlichting, (cognitieve) ontwikkeling, denkvaardigheid, weerbaarheid, enz. De cliënt (deelnemer) staat altijd centraal in ons denken en handelen. Daarom ontwikkelen we activiteiten zoveel mogelijk in samenspraak met deelnemers, ouders en zorgverleners. Maar ook op basis van eigen kennis en ervaring.

Dit maakt ELF uniek

• een breed aanbod gevarieerde activiteiten
• persoonlijke ontwikkeling gaat altijd hand in hand met ontspanning
• niks moet, maar iedereen kan meedoen en niemand wordt overgeslagen
• we bieden iedereen een volkomen veilige omgeving
• flexibel deelnemen aan de logeerweekenden is mogelijk

Onze 4 kernwaarden

• Professionaliteit – kwaliteit vraagt professionaliteit van begeleiders, vrijwilligers en organisatie
• Veiligheid – alleen in een veilige omgeving durven mensen fouten te maken waar ze van leren
• Maatwerk – de activiteiten zijn altijd afgestemd op de specifieke behoeften van de deelnemers
• Vrolijkheid – de activiteiten zijn positief en leuk, dat is het meest effectief voor de ontwikkeling

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten