Klachten en verbeteringen

Bij ELF gaan we zorgvuldig te werk, de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en begeleiding staat voorop. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, verbetervoorstel of wilt u een incident melden, dan horen we dat graag. U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk melden bij de coördinator, mevrouw Digna de Leeuw, tel. 06-12957089, e-mail ddeleeuw@elfriesland.nl.

Probleem oplossen

De coördinator zal de klacht met u bespreken en zoeken naar een passende oplossing. De coördinator registreert het probleem en de oplossing ook voor verbetering binnen ELF. Aanbevelingen en verbeterpunten worden besproken met de medewerker(s).

Onafhankelijk klachtenportaal

Als u er onverhoopt niet samen met de coördinator uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg, zie reglement Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtenregeling voor kleinschalige zorgaanbieders.

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten