ANBI-gegevens stichting ELF

Stichting ELF – Expertise- en Logeercentrum Friesland

Postadres: Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude

Telefoon: 06 – 12957089

E-mail: info@elfriesland.nl 

RSIN (fiscaal nummer): 8187.02.588 LO1

KvK: 01122957

Extra informatie ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Bestuur:

Dorothy Rauws – voorzitter

Kees de Dreu – penningmeester

Hetty Janssen – bestuurslid

Maarten Snel – bestuurslid

Jan Douwe Hogerland – bestuurslid

Raad van Toezicht:  Roel Luiten

Beloningsbeleid:

Het salaris van de werknemers (begeleiders) is conform de CAO gehandicaptenzorg.
Het bestuur opereert vrijwillig en ontvangt geen vergoeding of salaris.

Verslaglegging:

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 stichting ELF

Statuten stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten