ANBI-gegevens stichting ELF

Stichting ELF – Expertise- en Logeercentrum Friesland

Postadres: Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude

Telefoon: 06 – 12957089

E-mail: info@elfriesland.nl 

RSIN (fiscaal nummer): 8187.02.588 LO1

KvK: 01122957

Extra informatie ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Bestuur:

Dorothy Rauws – voorzitter

Kees de Dreu – penningmeester

Hetty Janssen – bestuurslid

Maarten Snel – bestuurslid

Jan Douwe Hogerland – bestuurslid

Raad van Toezicht:  Roel Luiten

Beloningsbeleid:

Het salaris van de werknemers (begeleiders) is conform de CAO gehandicaptenzorg.
Het bestuur opereert vrijwillig en ontvangt geen vergoeding of salaris.

Verslaglegging:

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 Stichting ELF

Statuten Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

T  06 – 12 95 70 89
info@elfriesland.nl 

Koaidyk 10
9264 TP Eernewoude

KvK 01122957
Statuten