Zoeken

Informatie

Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

Over stichting ELF

 

ELF organiseert logeerweekenden en dagactiviteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. ELF wil deze deelnemers bewust maken van hun sterke kanten, zodat zij daar actief mee aan de slag gaan, ervaren wat ze kunnen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Ook de ouders ervaren dat hun kinderen hierin groeien.

ELF stimuleert de ontwikkeling van een eigen identiteit van mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij op hun eigen, unieke wijze leren omgaan met zichzelf, met anderen en de maatschappij. Dat doen we voor iedereen met een verstandelijke beperking, ongeacht leeftijd of beperking. In ons denken en handelen staat de cliënt altijd centraal. Kernwaarden zijn professionaliteit, veiligheid, maatwerk en positiviteit.

 

ELF staat voor Expertise- en Logeercentrum Friesland en is een stichting zonder winstoogmerk.

Stichting ELF heeft het predicaat ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg).

Stichting ELF is in het bezit van een WTZI-verklaring (Wet Toelating Zorginstellingen) en een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

 

Adres: Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude

Contactpersoon: mevrouw D. (Digna) de Leeuw, ddeleeuw@elfriesland.nl, tel. 06 129 570 89

Bestuur:

Voorzitter: mevrouw D.C. (Dorothy) Rauws-Binnendijk
Penningmeester: de heer K. (Kees) de Dreu
Bestuurslid: mevrouw H.A.M. (Hetty) Janssen-van Helvoort
Bestuurslid: de heer M. (Maarten) Snel

Raad van toezicht: de heer R.M. (Roel) Luiten

 

Overige informatie:

Jaarverslag 2015

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 

Privacyreglement 

Klachtenreglement 

Beloningsbeleid conform CAO gehandicaptenzorg www.vgn.nl/cao

RSIN/fiscaal nummer: 818702588LO1

KvK-nummer: 01122957

 

Toegankelijkheid

De gemeenschapsruimte waar veel dagactiviteiten plaatsvinden is rolstoeltoegankelijk. Maar de logeeraccommodatie is dat niet en ELF beschikt niet over aangepast vervoer. Daarom kunnen we helaas geen deelnemers in een elektrische rolstoel verwelkomen of meenemen. Als een deelnemer beperkt kan lopen, is een opvouwbare rolstoel wel mogelijk.