Zoeken

Informatie

Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

Locatie

Expertise en Logeercentrum Friesland is gevestigd in het Kwetternest, op het terrein van camping- en bungalowpark It Wiid te Eernewoude. Dit ligt in een prachtige omgeving, omringd door water in het Nationale park "De Âlde Feanen". Van deze omgeving maken we uitgebreid gebruik. Zowel excursies als biologielessen kunnen we hier in aantrekkelijke vorm perfect geven. Verder kunnen we gebruik maken van het zwembad, de tennisbaan, het voetbalveld, de zeil- en roeiboten en speelmogelijkheden van de camping. Voor het logeren maken we gebruik van enkele vakantiehuisjes op het terrein. Elk huisje heeft zijn eigen begeleider met onder steuning van een vrijwilliger.